Email Record: Nejenom kopáním hrobů živ je člověk /