Email Record: Lidové knihovny, územní změny a zákon /