Email Record: Satirická groteska českej expresionistickej dramatiky :