Email Record: Lidové knihovnictví v dvouletém budovatelském plánu /