Email Record: [Herec může toliko u spojení s jinými dramatickou báseň oživiti a umělecké dílo vytvořiti] /