Email Record: Vhrsti vydává první autobiografický komiks u nás /