Email Record: O kterého spisovatele samouka jde? /