Email Record: Státní cena za literaturu se dostala do sevření doby /