Email Record: Future of Czech and Polish Literary Bibliography − zpráva o řešení projektu /