Email Record: Odešli dva služebníci české kultury /