Email Record: Snad to bylo tím hlasem sladce mlaskavým /