Email Record: Nový životopis Kundery má 300 stran, ale nerozebere jedinou jeho knihu /