Email Record: Představte si, že svou knihou ovlivníte jeden jediný život :