Email Record: Člověka pro ráj jsi stvořila znova /