Email Record: Vznikla nová agentura propagující současnou českou literaturu.