Email Record: [Horváth, Tomáš: Medzi invariantom a idiolektom] /