Email Record: V. Šlajch, G. Kyselová, M. Baláž: Štefánik.