Email Record: Jak chtěl učitel národů změnit svět /