Email Record: Rozeštvávání mezi zeměmi a národy je zločinem proti míru a lidskosti :