Loading…
Book Chapter

[Překlady Chudobínu]

Literary Samizdat Bibliography

Báseň „Chudobín“ V. Svobody Plumlovského v originále i v překladu do desítek jazyků (soupis jednotlivých překladů, včetně jejich autorů, za obsahem na s. 83–84).

Saved in:
Bibliographic Details
Statement of Responsibility:[autor básně] Václav Svoboda Plumlovský ; [přeložili] Mariam Getahun, Paul Wilson, L. T., M. Opravilová, V. Andy, O. Král, Václav Šolc, B. V., E. L., Jaan Valsinar, O. H., Ha Thi Tu, Aonghas MacNeacail, E. K., H van der K., Marisa Nardini, Zuzana Namai, Dr. D., Zamračený Drak, Enore Valsinar, Eugen Brikcius, Halász Ambás, Jiří Pavel, Marie Lamačová, H. A., P. Dawaii, A. K., Milena Hübschmannová, Jindřich Vacek, S. H., Galina Vaněčková, Kostas Kiranides, R. K., Š. P., Z. D., H. Burda, D. C., Zdeněk Hojda.
Main Author: Svoboda Plumlovský, Václav, 1872–1956 (Author)
Other Authors: Getahun, Mariam (Translator) , Wilson, Paul R. 1941– (Translator) , L. T. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Opravilová, M. (Translator) , Andy, V. (Translator) , Král, Oldřich, 1930–2018 (Translator) , Šolc, Václav, 1919–1995 (Translator) , B. V. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , E. L. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Valsiner, Jaan, 1951– (Translator) , O. H. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Ha, Thi Tu [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Nicolson, Angus, 1942– (Translator) , E. K. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , H van der K. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Nardini, Marisa (Translator) , Namai, Zuzana (Translator) , D. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Zamračený Drak [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Valsiner, Enore (Translator) , Brikcius, Eugen, 1942– (Translator) , Ambás, Halász (Translator) , Pavel, Jiří (Translator) , Lamačová, Marie (Translator) , H. A. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Dawaii, P. (Translator) , A. K. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Hübschmannová, Milena, 1933–2005 (Translator) , Vacek, Jindřich, 1955– (Translator) , S. H. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Vaněčková, Galina, 1930– (Translator) , Kiranides, Kostas (Translator) , R. K. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Š. P. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Z. D. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Burda, Hynek, 1952– (Translator) , D. C. [Plumloviana II. (smz.)] (Translator) , Hojda, Zdeněk, 1953– (Translator)
Format: Book Chapter
Language:Czech
Amharic
English
Arabic
Armenian
Bulgarian
Danish
Chinese
Ancient Egyptian
Esperanto
Estonian
Finnish
French
Gaelic
Dutch
Irish
Indonesian
Italian
Japanese
Kazakh
Kirghiz
Coptic
Korean
Latin
Hungarian
German
Norwegian
Old Persian
Persian
Portuguese
Polish
Romany
Romanian
Russian
Greek
Slovak
Serbian
Swahili
Spanish
Swedish
Vietnamese
Country:Czech Republic
Info:Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 – 88 a překlady Chudobína [samizdat] -- S. 25–79
Form/Genre:
Tags:
No Tags
Citation:
SVOBODA PLUMLOVSKÝ, Václav: [Překlady Chudobínu]. [Přeložili] Mariam Getahun, Paul Wilson, L. T., M. Opravilová, V. Andy, O. Král, Václav Šolc, B. V., E. L., Jaan Valsinar, O. H., Ha Thi Tu, Aonghas MacNeacail, E. K., H van der K., Marisa Nardini, Zuzana Namai, Dr. D., Zamračený Drak, Enore Valsinar, Eugen Brikcius, Halász Ambás, Jiří Pavel, Marie Lamačová, H. A., P. Dawaii, A. K., Milena Hübschmannová, Jindřich Vacek, S. H., Galina Vaněčková, Kostas Kiranides, R. K., Š. P., Z. D., H. Burda, D. C., Zdeněk Hojda. In: Plumloviana II. : Soubor dokumentů z let 1978 – 88 a překlady Chudobína [samizdat]. Ed. Vladimír Borecký. Praha : [Societas contraalcoholica doctoris Řimsae], 1989, s. 25–79.
Relations:
Description
Conspectus:821 Literatura v různých jazycích
MDT:821.162.3-1
Item Description:Oddíl: Chudobiniana.
Soupis překladatelů na s. 83-84 je velmi nejednotný - řadu z nich vůbec neuvádí (v soupise pod označením "anonym"), některé zas jen pod přezdívkou či iniciály.
Překlady, které nelze registrovat v poli 041, uvádíme alespoň pro informaci v této poznámce - jde o hanácký dialekt češtiny, Guaymí, hindustánštinu, toskánský dialekt italštiny, lakštinu a kujkavské nářečí srbochorvatštiny, resp. o japonštinu vyskytující se zde ve dvou variantách (kandží, romadží).
Jméno překladatele J. Valsinara a překladatelky E. Valsinarové je uvedeno s překlepem (Valsiner).