By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 238, 28. 8., s. 5
Annotation: Stručný medailon.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 249, 8. 9., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání 1. čísla.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 270, 29. 9., s. 3
Annotation: O celoslovenské konferenci o poezii v Bratislavě a diskusi v časopise Kultúrny život.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 12, 12. 1., s. 2
Annotation: Medailon.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 16, 19. 1., s. 3
Annotation: Poznámka k vydání souboru textů reagujících na autorovu předešlou knihu Mládí Klementa Gottwalda a publikovaných v Mladé frontě od května...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 17, 20. 1., s. 6
Annotation: Referát o pásmu krasobruslařských variací na náměty pohádek B. Němcové, provedeném v Praze oddílem Sokol Autopraga.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 93, 16. 4., s. 2
Annotation: Stručný medailon k jubileu 16. 4.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 93, 16. 4., s. 2
Annotation: O besedě V. Káni s dělníky závodu ČKD-Sokolovo o jeho knize Válkou narušení za spoluúčasti J. Marka a J. Pilaře.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 102, 25. 4., s. 2
Annotation: Stručný nekrolog k úmrtí 24. 4.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 45, 22. 2., s. 3
Annotation: Referát o večeru spolupořádaném Svazem čs. spisovatelů s projevy J. Mukařovského a A. Hoffmeistera a s uměleckým programem.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 42, 11. 2., s. 1
Annotation: Přehledový redakční článek.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 123, 4. 5., s. 2
Annotation: Medailon k jubileu 4. 5.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 110, 21. 4., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí režiséra a divadelního teoretika 20. 4. v Praze, překvapivě uvádějící i spolupráci "s Voskovcem a Werichem, s nimiž se [Honzl]...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 59, 9. 3., s. 6
Annotation: Stručný medailon k jubileu 8. 3.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 63, 14. 3., s. 3
Annotation: Přetisk podstatné části článku Fr. Kožíka v deníku Práce 12. 3. 1952.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 31, 6. 2., s. 1
Annotation: Zpráva o slavnostním otevření výstavy v Národním muzeu 5. 2.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 33, 8. 2., s. 3
Annotation: O oslavách 100. výročí spisovatelova úmrtí chystaných na březen 1952.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 33, 8. 2., s. 3
Annotation: Zpráva o uvedení hry v Divadle Leninského komsomolu a recenzi inscenace v časopisu Sovetskoje iskusstvo.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 34, 9. 2., s. 1
Annotation: Poznámka o obsahu 1. čísla týdeníku vydávaného Svazem čs. spisovatelů 9. 2.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 38, 14. 2., s. 3
Annotation: Zpráva o zahájení básníkova několikatýdenního pobytu v Československu.
Article