By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 36, 8. 9., s. 4
Annotation: Recenze všímající si též překladu L. Čivrného.
Article
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 4, 22. 1., s. 7
Annotation: Báseň reagující nepochybně na Trefulkův rozbor básní P. Kohouta.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 14, 2. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 33, 13. 8., s. 6
Annotation: Recenze básnické sbírky a básně o J. Fučíkovi.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 37, 10. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 43, 22. 10., s. 5
Annotation: Glosa k polemice K. Hrácha s názory A. Linka na současnou poezii v anketě Mladé fronty Co bychom chtěli číst od spisovatelů.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 82, 24. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 8, 19. 2., s. 3
Annotation: O básních S. K. Neumanna.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 45, 5. 11., s. 6-7
Annotation: O současné literární kritice a jejích představitelích; v úvodu též o mocném vlivu F. X. Šaldy.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 4, 24. 1., s. 10
Annotation: Báseň dedikovaná "Vilému Závadovi" v otištěném výboru z Červenkových krátkých básní Řemesla.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 40, 7. 10., s. 6
Annotation: Poznámka k vydání výborů polských překladů posluchačů Studií českého jazyka a kultury na univerzitě ve Vratislavi.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 18, 27. 6., s. 7
Annotation: Referát o výstavě uspořádané k 100. výročí narození.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 1, 1968, č. 1, 7. 11., s. 10-11
Annotation: Rozhovor u příležitosti Slovanského sjezdu o aktivitě české avantgardní lingvistiky a literární vědy ve 20. a 30. letech; též o integrující...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 172-179
Annotation: K užití lidových písní v díle K. Biebla, J. Šotoly, F. Halase, J. Kainara, M. Holuba aj. a k jeho úloze jako stylistického prostředku při vyjádření...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 126, 6. 5., s. 4
Annotation: Výbor z básní pořízený nejspíš z právě vydaného a na téže straně RP recenzovaného Básnického almanachu 1955 (Klub čtenářů).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 37, 1956, č. 328, 24. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 33, 17. 8., s. 13
Annotation: Recenze.
Article