By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 230, 20. 8., s. 1
Annotation: Zpráva o udělení komandérského kříže s hvězdou řádu Polonia restituta.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 253, 12. 9., s. 1
Annotation: O akcích zahájených besedou se spisovateli 10. 9. v Náchodě jako součásti příprav na II. sjezd Svazu čs. spisovatelů.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 18, 22. 1., s. 1
Annotation: Zpráva o pietním setkání na vyšehradském hřbitově 20. 1. a vzpomínkovém večeru v Národním klubu v Praze 21. 1. s projevem Fr. Kubky a recitátorskou...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 19, 23. 1., s. 4
Annotation: Referát o slavnostním večeru pořádaném Svazem čs. spisovatelů 22. 1. ve velké posluchárně Karlovy univerzity s projevy V. Závady a B. Polana,...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 21, 25. 1., s. 3
Annotation: Referát o průběhu slavnostního večera v Národním divadle 24. 1. s hlavním projevem J. Dolanského.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 75, 28. 3., s. 6
Annotation: Zpráva o slavnostním zahájení výstavy v zrcadlové síni Národní a universitní knihovny v Praze 27. 3. s projevy B. Havránka a L. Čivrného a...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 101, 24. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o zahájení soudního přelíčení "proti osmičlenné vedoucí skupině špionů a záškodníků", jejímiž členy byli mj. literáti J. Kostohryz...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 104, 27. 4., s. 4
Annotation: O průběhu procesu 23. - 26. 4., zakončeného vynesením rozsudků, mj. nad J. Kostohryzem (doživotí) a V. Renčem (25 let).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 39, 15. 2., s. 4
Annotation: Zpráva o 100. repríze inscenace Káňovy hry v nastudování souboru Deutsches Theater v závodě Siemens-Ptania, Lichtenberg v Berlíně.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 52, 1. 3., s. 4
Annotation: Zpráva o literárním večeru pořádaném Svazem čs. spisovatelů v Klubu čs. spisovatelů s projevy K. Nového a A. M. Píši a s recitací J. Charvátové...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 45, 14. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o zahájení akce 13. 2.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 55, 5. 3., s. 5
Annotation: Přetisk medailonu k 100. výročí Gogolova úmrtí z deníku Pravda, 2. 3. 1952; jazyk originálu textu nebo původce event. překladu neudány.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 64, 15. 3., s. 4
Annotation: Zpráva o zastávce během zpáteční cesty z Moskvy z oslav V. Huga a N. V. Gogola.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 24, 29. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o zahájení vydávání Spisů M. M. v nakladatelství Svoboda v únoru 1952.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 38, 14. 2., s. 3
Annotation: Zpráva o úmrtí slavisty ve věku 91 let 11. 2.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 212, 13. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o návratu spisovatelky z Moskvy 11. 8.; s výrokem z jejího vyjádření pro dopisovatele moskevského rozhlasu.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1952, č. 349, 31. 12., s. 1
Annotation: Zpráva o úmrtí v úterý 30. 12. a nepodepsaný redakční nekrolog.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 106, 29. 4., s. 2
Annotation: O literárně hudebním programu ve velké aréně Starého výstaviště k Svátku práce s vystoupeními mj. M. Majerové, V. Nezvala (přednesl Zpěv...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 90, 1. 4., s. 3
Annotation: O studii S. Krušinského Epopej revolučního boje (Literaturnaja gazeta, 31. 3. 1955) o Zápotockého románové trilogii.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 154, 5. 6., s. 1
Annotation: Úvodník k 80. výročí narození a agenturní zprávy o slavnostním večeru na Neumannovu počest ve sále Slovanského domu 4. 6. a o provedení "jevištní...
Article