By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 319, 18. 11., s. 2
Annotation: O obraze ruské revoluce 1905 v dílech české poezie.
Article
2
3
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 11, 13. 3., s. 1-2
Annotation: Úvodník k 1. výročí Gottwaldovy smrti; k témuž tématu a k výročí Stalinovy smrti i fejeton Fr. Kubky.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 31, 31. 7., s. 6
Annotation: O ohlasu ruské revoluce 1905 v české literatuře, mj. v románu A. Zápotockého a básních a článcích F. Šrámka a J. Mahena.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 46, 13. 11., s. 1-2
Annotation: Úvodník.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 33, 14. 8., s. 4
Annotation: Rozbor básně V. Nezvala Moře ["... / ó moře, čím je ti mé hoře, /..."] otištěné v LtN č. 29, 17. 7. 1954, s. 1. - Připojeny kritické ohlasy...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 34, 21. 8., s. 6
Annotation: Recenze souborného vydání prozaického díla J. Uhra.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 37, 11. 9., s. 6
Annotation: Recenze; s portrétem spisovatelky.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 2, 8. 1., s. 10
Annotation: Medailon.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 3, 15. 1., s. 6
Annotation: Recenze okrajově zmiňující 65. výročí Čapkova narození.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 11, 12. 3., s. 5
Annotation: Kritická recenze vytýkající autorovi závislost na Šaldovi a symbolismu.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 15, 9. 4., s. 1-2
Annotation: Úvodník o literární kritice, polemizující mj. s příspěvky Z. K. Slabého a J. Langa v probíhající diskusi o soudobé poezii; zmíněna též...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 22, 28. 5., s. 9
Annotation: O slavistických studiích v NDR a tamní znalosti české literatury.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 28, 9. 7., s. 9
Annotation: O návštěvě bývalého koncentračního tábora Sachsenhausen a vzpomínka na vězněného I. Sekaninu; pokračování reportáže z cesty po NDR Na...
Article
19
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 42, 15. 10., s. 3
Annotation: Komentář k ocenění próz V. Mináče, L. Aškenazyho a J. Marka v umělecké soutěži Festivalu mládeže a studentstva ve Varšavě.
Article