By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 34, 27. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 41, 1993, č. 4, s. 453-455
Annotation: Referát o konferenci k 200. výročí narození J. K. v Domě slovenské kultury v Praze 24. 5. 1993; spolupořadatelé ÚČL AV ČR a Matice slovenská.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 11, 1963, č. 6, listopad, s. 505-507
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 11, 1963, č. 3, květen, s. 246-249
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1966, č. 174, 26. 6., příloha, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 4, s. 381-383
Annotation: Medailón k 14. 3.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 4, s. 380-381
Annotation: Havlíček Borovský Karel, Tomek Václav Vladivoj; recenze.
Article
8
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 32, 1984, č. 6, s. 574-575
Annotation: Nekrolog k 8. 5.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 2, s. 186-189
Annotation: Medailón slovenského literárního vědce, působícího od r. 1960 v Praze; k 19. 9. 1982.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 4, s. 368-369
Annotation: Recenze knihy o českých a slovenských autorech 20. století.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 31, 1983, č. 6, s. 571-574
Annotation: Medailón k 23. 12.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 3, s. 211-213
Annotation: Referát přednesený na semináři k 85. výročí narození K. Gottwalda pořádaném Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV 24. 11. 1981...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 39, 22. 9., s. 2
Annotation: Glosa; Potoček Josef; týká se kritiky učebnice Literatura pro II. ročník středních škol (1985).
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 30, 1982, č. 1, s. 62-80
Annotation: Poznámka a otištění hesel překladatelů z připravované příručky: Gzel Petr, Abraham z Gynterrodu, Bulla Karel, Fialka Mořic, Durdík Alois,...
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 28, 1980, č. 2, s. 155-167
Annotation: O celkové koncepci připravované příručky s kapitolami Úvodní poznámky, Vývoj literatury a tvůrčí individuum, Národní česká literatura,...
Article
20