By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 4
Annotation: Polemika se studií T. Kubíčka O jablkách a hruškách aneb Spor o Milana Kunderu (Tvar 7, 1996, č. 21).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 12. 2., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. o RR č. 33.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 19. 2., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 19. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
8
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 29, 17. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 30, 24. 7., s. 6
Annotation: Politicky přímočará glosa vyčítající literátům absenci námětů "vesnice".
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 33, 14. 8., s. 6
Annotation: Polemika s článkem F. Benharta O kritické odvaze a kritické odpovědnosti (Host do domu, červenec 1954), polemizujícím s Jungmannovou recenzí knihy...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 16, 17. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 47, 20. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 12, 19. 3., s. 6
Annotation: Recenze; s reprodukcí knižní obálky.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 16, 16. 4., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 28, 9. 7., s. 5
Annotation: Medailon. - Snímek z předání diplomu V. Závadovi otištěn v LtN č. 29, s. 10.
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 32, 6. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 25, 18. 6., s. 6
Annotation: Medailon.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 26, 25. 6., s. 2
Annotation: Reportáž o otevření Muzea Konstantina Biebla 19. 6. s odhalením busty od K. Lidického a projevy M. Majerové, F. Nechvátala a J. Václavkové.
Article