By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 10, 12. 3., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 33, 15. 8., s. 7
Annotation: Recenze čtvrté autorovy knihy.
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 50, 9. 12., s. 10
Annotation: S úvodní poznámkou o udělení ceny J. Grušovi 26.11.2002.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 13, 22. 3., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 27, 28. 6., s. 16
Annotation: Jedna ze souboru recenzních glos.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 5, 31. 1., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 13, 28. 3., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 29, 18. 7., s. 16
Annotation: Jedna ze souboru recenzních glos.
Article
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 15, 14. 4., s. 2
Annotation: Glosa ke krajně negativnímu čtenářskému ohlasu K. I. Tichého (LtN č. 14) na povídku M. V. Psychologie jeřábníka, otištěnou v LtN č. 11/1999...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 15, 14. 4., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. o Hyblerově kritice díla J. Kratochvila v KPRR, sv. 13.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 17, 28. 4., s. 2
Annotation: Reportáž o návštěvě V. Havla na vyučovací hodině V. Justa na Vyšší škole tvůrčího psaní při Soukromém gymnáziu Josefa Škvoreckého...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 22, 2. 6., s. 7
Annotation: O vztahu baronky ke K. Krausovi a dalším kulturním osobnostem; u příležitosti návratu jejích ostatků do Vrchotových Janovic; s fotodokumentací...
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 26, 30. 6., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 45, 10. 11., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article