By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 242, 1. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 6, 15. 3., s. 4
Annotation: Poznámka o aktivu slovenských spisovatelů-komunistů a plenárním zasedání slovenské sekce Svazu čs. spisovatelů věnovaným "důslednému boji...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 8, 29. 3., s. 10
Annotation: Poznámka o pozitivních reakcích V. Mináče, D. Tatarky, A. Matušky a M. Chorvátha na zveličenou kritiku vznesenou na jejich adresu na plenárním...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 44, 30. 10., s. 6
Annotation: Recenze; s portrétní kresbou K. F. Sedláčka
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 43, 23. 10., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci v Ústředním divadle čs. armády.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 44, 30. 10., s. 4
Annotation: Referát o televizní inscenaci Maryši v režii A. Dvořáka.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 22, 29. 5., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci činohry Národního divadla v pohostinské režii sovětského režiséra; se čtyřmi kreslenými portréty hereckých představitelů.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 25, 19. 6., s. 7
Annotation: Referát o inscenaci polské satirické hry v pražském Divadle komedie (MDP).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 30, 24. 7., s. 10
Annotation: Fejeton.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 32, 7. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 11, 13. 3., s. 10
Annotation: O konferenci pořádané Ústavem pro českou literaturu ČSAV v Domě vědeckých pracovníků v Liblicích a řízené J. Mukařovským, s referáty...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 38, 18. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 2, 8. 1., s. 10
Annotation: Recenze básnické prvotiny J. Frieda.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 3, 15. 1., s. 8
Annotation: Medailon herce Realistického divadla Zd. Nejedlého k jeho sedmdesátinám.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 4, 22. 1., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Divadla S. K. Neumanna.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 5, 29. 1., s. 4
Annotation: Celostránková, ze stranických pozic vedená polemika s článkem J. Trefulky O nových verších Pavla Kohouta - polemicky (Host do domu č. 11/1954)...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 8, 19. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 11, 12. 3., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 12, 19. 3., s. 5
Annotation: Referát o premiéře jevištního pásma podle knihy M. Majerové v Městském divadle na Kladně za přítomnosti autorky, prezidenta a členů vlády.
Article