By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 10, 13. 5., s. 5
Annotation: Poznámka u tří vzpomínkových textů V. M. ze vzpomínkového cyklu Dopijem a pudem; k úmrtí V. M.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 9, 5. 5., s. 1, 4
Annotation: Proslov na slavnostním večeru Středoevropské univerzity 22. 3. v Praze u příležitosti vydání knihy R. B. P. Questions of Identity. O obrozenecké...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 9, 5. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 43, 27. 10., s. 1, 4
Annotation: Předneseno na konferenci Hospody a pivo v české společnosti, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 26.-27. 9. v hospodě Na Formance.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 3. 11., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 17. 11., s. 1, 4
Annotation: S poznámkou Předneseno na konferenci Veritas vincit - Pravda vítězí pořádané Ústavem pro klasická studia AV ČR dne 20. 10. 1994 v Praze ve vile...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 1, 12. 1., s. 10-11
Annotation: Lotman Jurij Michajlovič, O semiosfere (1984); studie.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 3, 9. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o konání sympozia o díle K. H. M. v Postupimi; též o připravovaném sborníku příspěvků v němčině s českými resumé.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 37/38, 23. 9., s. 3
Annotation: Medailón (nar. 1923 Dobrovice).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 39/40, 7. 10., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 41/42, 21. 10., s. 6-7
Annotation: Předneseno na konferenci Časopis Květen a jeho doba (Bezručova Opava, září 1993); s otištěnými básněmi J. J. a úryvky z jejich dobového ohlasu.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 45, 11. 11., s. 1, 3
Annotation: O textu písně Kde domov můj? ze hry: Tyl Josef Kajetán, Fidlovačka; též o reflexi Čech v české obrozenské poezii.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 47/48, 2. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí 28. 10.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 47/48, 2. 12., s. 2
Annotation: O konferenci Současnost mýtů - mýty současnosti, konané 9.-10. 11. v Budmericích na Slovensku.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 2, 27. 1., s. 9
Annotation: O anketě o národních symbolech v časopise Slovenské pohľady, vyd. Matica slovenská, 1993.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 2, 27. 1., příl., s. 2
Annotation: K sbírce básní z padesátých let Tyto a jiné dny, edice Tvary, sv. 2, 31 s.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 27, 2. 7., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 28, 9. 7., s. 8
Annotation: O motivech, symbolech a gramatických prostředcích literatury 50. let; úryvek z připravované knihy Šťastný věk (symboly, emblémy a mýty 1948-1989),...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 37, 10. 9., s. 10
Annotation: Recenze.
Article