By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 12, 24. 3., s. 10
Annotation: Výběr ze statí o J. Wolkrovi a báseň, kterou V. Nezval napsal k básníkovým padesátinám.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 2, 10. 1., s. 7
Annotation: První část pamětí, které vycházely na pokračování v Kultuře 1957 (obvykle na s. 5) a 1958 (obvykle na s. 6). Poslední část otištěna v č....
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 34, 27. 9., s. 3-4
Annotation: Monografická studie k básníkovým pětaosmdesátinám, v závěru se odvolávající na Fučíkovo hodnocení Bezruče; s reprodukcí návrhu plakety...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 244, 14. 9., s. 4
Annotation: Soubor medailonů, vzpomínkových statí, pozdravných dopisů a básní; s malovaným portrétem básníka.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 27, 3. 7., s. 1-2
Annotation: Medailon k padesátinám 12. 7.; připojeny pozdravný dopis ÚV SČSS a o pár stran dál Nezvalovo přebásnění Nerudovy básně o šesti zpěvech.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 47, 20. 11., s. 10
Annotation: Nepodepsaná poznámka k vydání klubové prémie, otištěným básnickým ukázkám a Nezvalově předmluvě.
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 10, 12. 4., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 21, 28. 6., s. 5
Annotation: Báseň s datováním 26. 6. 1952.
Article
10
11
13
14
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 1, 1. 1., s. 7
Annotation: Pokračování vzpomínek, které byly otiskovány na pokračování v minulém ročníku Kultury (č. 1-51/52). Poslední část otištěna v č. 15/1958,...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1954, č. 351, 20. 12., s. 3
Annotation: Apel s cílem zabránit ratifikaci tzv. pařížských dohod, umožňujících znovuvyzbrojení Západního Německa; datováno Praha, prosinec 1954.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 226, 27. 8., s. 2
Annotation: Báseň připojená k nepodepsanému medailonu politika. [3. sloka: "Jíti za štěstím, toť jíti za Stalinem! / ..."]
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 8, 21. 2., s. 4
Annotation: Báseň o třech částech.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 48, 28. 11., s. 7
Annotation: Vzpomínka.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 3, 16. 1., s. 4
Annotation: Poprvé otištěný projev pronesený básníkem při wolkerovských oslavách v Prostějově v roce 1951; s úvodní redakční poznámkou.
Article