By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 5
Annotation: O obsahu 4. čísla Listů přátel DJD, mj. o možnostech vydávání Demlova díla.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 5
Annotation: Polemika s recenzí I. K. (Akord 21, 1996, č. 10, s. 545-553).
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 9
Annotation: Glosa mj. o zamyšlení V. Vokolka, otištěném v lednovém čísle časopisu Aluze, který vydávají studenti a vyučující z katedry českého jazyka...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 11
Annotation: Glosa o zániku rubriky Kritický metr týdeníku Nové knihy, v níž literární kritici hodnotili knižní novinky; rubrika bez komentáře zanikla...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 46, 13. 11., s. 9
Annotation: O díle J. Křesadla; s mezititulkem Tragické grotesky. - Redakčně krácený příspěvek na konferenci Literatura určená k likvidaci III.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- Roč. 6, 2001, č. 23, podzim, s. 11-12
Annotation: Článek o rozhodování poroty při udělování státní ceny za literaturu v r. 1999; do užšího výběru postoupil též M. Trávníček.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 2, 27. 1., s. 9
Annotation: Glosa k anketě Lidových novin; týká se výběru a úrovně respondentů.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 2, 27. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 3, 10. 2., s. 9
Annotation: Článek o nakladatelství Maťa k jeho sedmiletému výročí trvání.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 3, 10. 2., s. 16
Annotation: Glosa k textu M. Schindlera (Tvar č. 3/2000)._
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 4, 24. 2., s. 1, 4
Annotation: Referát přednesený na konferenci Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 4, 24. 2., s. 9
Annotation: Článek o Lužických Srbech a časopisu Česko-lužický věstník, který vydává Spolek česko-lužický.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 5, 9. 3., s. 13
Annotation: Kritika knihy, která zvítězila v anketě Lidových novin.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 23. 3., s. 4
Annotation: Článek o konferenci; některé příspěvky otištěny v Tvaru č. 6 a 7.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 23. 3., s. 9
Annotation: Kritika chyb v rejstříku knihy I. Blatného a názory studentů na poezii B. Správcové a na Z. Dětákovou.
Article