By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 249, 8. 9., s. 3
Annotation: O Švabinského malířském vyobrazení Fučíka u příležitosti 35. výročí vzniku Rudého práva.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 259, 18. 9., s. 4
Annotation: Recenze kritizující nevhodný velký formát knihy.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 173, 24. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 11, 13. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 17, 20. 1., s. 4
Annotation: Medailon u příležitosti 90. výročí úmrtí spisovatelky.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 39, 15. 2., s. 1
Annotation: Referát o výstavě o národních umělcích M. Majerové a I. Olbrachtovi v Národním muzeu v Praze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 47, 24. 2., s. 5
Annotation: Vyznání Kl. Gottwaldovi.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 31, 31. 1., s. 3
Annotation: Článek zmiňující diskusi na téma literatura a stavebnictví v Literárních novinách.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 71, 23. 3., s. 4
Annotation: O literárním obrazu Ameriky v díle J. V. Sládka, Ch. Dickense, L. N. Tolstého, M. Gorkého, Vl. Majakovského a amerických prozaiků; součást protiamerické...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 34, 9. 2., s. 3
Annotation: Reportáž o návštěvě Puškinova úmrtního domu (muzea) v Leningradě.
Article
12
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1952, č. 318, 28. 11., s. 2
Annotation: Komentář k vyneseným rozsudkům v "procesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským": "Jaká služba, taková...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 35, 27. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 22, 23. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 36, 6. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 154, 5. 6., s. 2
Annotation: Jubilejní článek
Article
20