By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o udělení ceny třem cestovatelům.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 2
Annotation: Glosa k odezvě (KPRR, č. 6, s. 92, podepsáno TP) na Slomkův článek (LtN, č. 33/1996).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 7
Annotation: Obsahový přehled čísla věnovaného J. Masarykovi.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 19. 2., s. 7
Annotation: Poznámka k bibliografickému opomenutí bibliofilské rarity ve vlastní recenzi (LtN č. 5/1997).
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 19. 2., s. 16
Annotation: Recenzní přehled.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 5
Annotation: O nedostatečnosti hesla Jiří Hanzelka (s. 230-231, autor hesla J. Med nejmenován).
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 19. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 12, 26. 3., s. 6
Annotation: Odpověď na krátké sdělení F. Všetičky (též otištěné), upozorňující na záměnu slov "zvuk" za "zrnko" v jeho recenzi knihy B. Kubešové...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 13, 2. 4., s. 7
Annotation: Recenze ročníku 40/1996.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 11, 17. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 12, 24. 3., s. 6
Annotation: Recenze. - Autorova oprava chyby v citátu in: LtN č. 13 (Ptakopysk), s. 7.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 13, 31. 3., s. 7
Annotation: Dvě recenze s vlastními tituly Od Macourka po Žáka (akademický slovník), Od Ajvaze po Wernische (propagační tisk ministerstva).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 14, 7. 4., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 15, 14. 4., s. 6
Annotation: Recenze v rubrice Časopisy.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 16, 21. 4., s. 7
Annotation: Recenze; kritika chyb zejména z oblasti historie a české literatury.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 17, 28. 4., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 18, 5. 5., s. 8
Annotation: Recenze vzpomínek dcery šoféra a kuchařky u K. Č.; též o dalších dílech čapkovské memoárové literatury.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 20, 19. 5., s. 2
Annotation: Redakční poznámka o vzniku tohoto "nizozemského" čísla LtN.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 21, 26. 5., s. 8
Annotation: Referát.
Article
20