By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 13
Annotation: Reakce na stať L. Kasala Vacíkovo zklamání na konci milénia (Tvar 1997, č. 1); mj. o pohledu na současnou českou poezii.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 7, 1. 4., s. 10-11
Annotation: Anketa na pokračování.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 43, 1963, č. 53, 22. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 43, 1963, č. 176, 28. 6., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 43, 1963, č. 83, 24. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 43, 1963, č. 29, 29. 1., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 49, 1968, č. 342, 22. 12., s. 5
Annotation: Rozhovor; zejména o postoji Svazu k stykům se spisovatelskými organizacemi ostatních socialistických zemí.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1966, č. 242, 2. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1966, č. 235, 26. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1965, č. 298, 27. 10., s. 2
Annotation: O statích J. Hájka Únava ze skepse (Plamen, č. 9 a 10) a J. Hrabáka O pěti bludech (Host do domu, č. 1).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 112, 24. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 51, 21. 12., s. 4
Annotation: Referát o sympoziu.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 16, 17. 1., s. 4
Annotation: O dvoudenním setkání na Dobříši.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 61, 3. 3., s. 2
Annotation: O besedě A. G. se spisovateli 1. 3. v Praze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 178, 29. 6., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 118, 30. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1965, č. 304, 2. 11., s. 1
Annotation: Nekrolog.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 202, 23. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article