By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 2
Annotation: O kulturních stycích mezi Norskem a ČSR, mj. o norské znalosti K. Čapka.
Article
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 14, 18. 1. 1946, s. 5
Annotation: Především o divadelních inscenacích textů českých autorů.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 2
Annotation: Glosa k 35. číslu Zpravodaje S. b. Č., mj. o anketě M. Štemberkové zkoumající oblibu bratří Čapků v současnosti.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 13
Annotation: Článek o diskusi, kterou vyvolalo první čtení hry 14. 12. 1936 v Čapkově vile.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 11, 13. 3., s. 4
Annotation: Medailon. V úvodu také o K. Čapkovi, který zemřel ve stejném roce.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 5, 30. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 31, 6. 9., s. 10
Annotation: Recenze, vytýkající slabé zastoupení K. Čapka v antologii.
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 22, 29. 5., s. 2
Annotation: Recenze shrnující kritický ohlas díla, zejména recenzi J. Fučíka použitou v novém vydání jako doslov.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 38, 18. 9., s. 10
Annotation: Zpráva o otištění objeveného rozhlasového příspěvku K. Čapka z března 1936 o vzniku Války s mloky doplněná komentovaným přetiskem příspěvku.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 3, 15. 1., s. 6
Annotation: Recenze okrajově zmiňující 65. výročí Čapkova narození.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 30, 23. 7., s. 10
Annotation: Zpráva o vydávání děl Karla Čapka.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 36, 6. 2., s. 4
Annotation: Redakční fejeton o fejetonech K. Čapka, nedávno knižně vydaných ve dvou souborech.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 2, 10. 1., s. 2
Annotation: Dvě dosud nepublikované stati B. Václavka, které napsal počátkem r. 1939 pro 4. číslo III. ročníku čtvrtletníku skupiny Blok "U". První je...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1953, č. 358, 25. 12., s. 5
Annotation: Medailon.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 5, 5. 2., s. 2
Annotation: Glosa o uvedení filmu O věcech nadpřirozených a přípravě filmu První parta (po desetiletém opomíjení jeho díla).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 37, 10. 9., s. 3
Annotation: Medailon k nedožitým šedesátinám 3. 9.; otištěny tři Bidlovy karikatury.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 16, 17. 4., s. 4
Annotation: Glosa k televizní dramatizaci povídek Kupon a Smrt barona Gandary.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 8, 21. 2., s. 4
Annotation: Vzpomínka na nezdařené záměry J. Fučíka z prosince 1938 zorganizovat uctění Čapkovy památky v Národním muzeu nebo v síni Topičova knihkupectví...
Article