By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 6-7
Annotation: Kritika zpracování otázek z dějin české literatury.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 9, 5. 5., s. 2
Annotation: RKZ; recenze edice.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 12. 5., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 10, 19. 5., s. 12
Annotation: Recenze; též o studii: Svatoš Martin, Balbínova legenda a svatojánský kult v 17. století (Poznámky na okraj Vlnasovy antilegendy), Listy filologické,...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 12, 16. 6., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 25, 23. 6., s. 7
Annotation: Slomek Jaromír; polemika autorek učebnice s jeho kritikou. Následuje stanovisko kritika J. S. Ve své recenzi. V rubrice Zasláno.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 29, 21. 7., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 31, 4. 8., s. 2
Annotation: Šrámkova Sobotka; o náplni literárněhistorických přednášek.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 31, 4. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 31, 4. 8., s. 7
Annotation: Recenze; též o: Bridel Bedřich, Slavíček Vánoční, Praha, Krystal 1993, 58 s, a o výzkumu barokní literatury.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 33, 18. 8., s. 2
Annotation: Fetters Aleš; polemická glosa k jeho referování o přednášce M. Sládka na téma české barokní prózy.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 33, 18. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 34, 25. 8., s. 1-2
Annotation: O dnešním hodnocení české literatury 60. let.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 34, 25. 8., s. 15
Annotation: Jedna ze souboru recenzních glos.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 36, 8. 9., s. 6
Annotation: Kundera Milan; recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 39, 29. 9., s. 6
Annotation: Jesenská Milena; recenze s podrobným výčtem chyb a nedostatků.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 296-310
Annotation: Analytická studie; s kritickými výhradami k pracím badatelů zabývajících se stejnou problematikou: Štěpánek Vladimír, Macura Vladimír (Znamení...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 326-328
Annotation: Recenze výběru z původně rozhlasových "univerzitních lekcí", které od r. 1985 do poloviny r. 1993 vysílala Svobodná Evropa; s oddíly Filozofie...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 330-332
Annotation: Dalimilova kronika; recenze disertační práce.
Article