By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 1, 7
Annotation: Studie.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 2
Annotation: Zpráva s výčtem oceněných.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 5
Annotation: Polemika s kritickou odezvou P. Blažíčka na její analýzu slovníku (Kritická Příloha Revolver Revue, č. 5/1996).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 5
Annotation: O reakci P. Blažíčka na kritickou analýzu Z. Dětákové (Kritická Příloha Revolver Revue, č. 5/1996). O výběru politických faktů v heslech...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 2, 15. 1., s. 6
Annotation: Polemika s článkem J. Malury O baroku diletantsky i zasvěceně (LtN, č. 48/1996), zvažujícím hodnotu prací A. K. o baroku. Datováno Mnichov, 6....
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 3
Annotation: Ukázka dokladů o útocích marxistické kritiky na J. Grossmana ze sborníku Generace 45, který připravují redaktoři Mladé fronty z let 1945-1950.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 5
Annotation: O obsahu 4. čísla Listů přátel DJD, mj. o možnostech vydávání Demlova díla.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 13
Annotation: Úvaha o obtížnosti pohledu na českou poválečnou literaturu prostřednictvím pojmu "literární generace".
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 7
Annotation: Úvaha o možnosti objektivního zhodnocení literatury, v druhé části pokračování ve sporu s J. Macháčkem (Tvar 8, 1997, č. 1, s. 2), tentokrát...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 6; č. 4, 29. 1., s. 6
Annotation: O svém protiteigovském článku (Tvorba, podzim 1951) a peripetiích vztahu k Teigemu. V 2. části polemika s článkem M. Nápravníka André Breton...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 29. 1., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 5. 2., s. 1, 3
Annotation: Polemika s jeho článkem (hojně citovaným) Žádný Fénix z českého popela, Česká literatura nezvládla připojení k Evropě (Frankfurter Allgemeine...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 5. 2., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 6
Annotation: Studie.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 16-17
Annotation: Polemika mezinárodního PEN klubu s přetištěným článkem J. Holého (Kritická příloha Revolver Revue č. 2), v němž J. Holý kritizoval knihu...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 1, 4
Annotation: Článek o literatuře a literární vědě na internetu.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 2
Annotation: Reakce na úvahu M. B. o interpretaci literatury (Tvar 8, 1997, č. 3, s. 1, 4), v níž kritizoval mj. J. Galíka.
Article