By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 47, 21. 11., s. 11
Annotation: O literární a naučné složce obrázkového časopisu pro mládež z roku 1869; s otištěním prózy Jana Poklopa Láska dětinná.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 10, 1. 3., s. 9
Annotation: Recenze v rubrice Čtenář knih pro děti a mládež.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 8. 3., s. 9
Annotation: Recenze v rubrice Čtenář knih pro děti a mládež.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 16, 13. 4., s. 9
Annotation: Recenze v rubrice Čtenář knih pro děti a mládež.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 24, 7. 6., s. 9
Annotation: Recenze v rubrice Čtenář knih pro děti a mládež.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 37, 6. 9., s. 9
Annotation: Recenze v rubrice Čtenář dětských knih.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 38, 13. 9., s. 2
Annotation: Přetisk recenze z LtN č. 38/1954; v rubrice Před 50 lety.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 51, 18. 12., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 5, 30. 1., s. 13
Annotation: Referát o rozhlasovém zpracování prózy pro děti.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 10, 6. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 7, 2. 4., s. 11
Annotation: Referát o rozhlasovém pořadu P. Šruta Ostrov, kde rostou housle.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 11, 8. 3., s. 9
Annotation: Referát o oceněních za zajímavé ediční počiny v oblasti literatury pro děti a mládež.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 7, 6. 4., s. 12-13
Annotation: Stať v rubrice RAVT.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 15, 21. 9., s. 2
Annotation: Referát o festivalu.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 48, 22. 11., s. 15
Annotation: K jubileu časopisu pro děti; o jeho literárních a výtvarných spolupracovnících. Připojena recenze posledního čísla.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 4, 20. 1., s. 2
Annotation: Polemika učitelky z Třeboně s Uhdeho odsudkem "klasických" děl literatury pro mládež v besedě spisovatelů a učitelů Bez lásky to nejde dělat...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 2003, č. 9, 29. 4., s. 11
Annotation: Recenze knihy a její zvukové podoby (CD Supraphon).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 14, 6. 9., s. 2
Annotation: Zpráva o české účasti na Zimbabwe International Book Fair.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 14, 6. 9., s. 11
Annotation: Úvaha reagující na článek J. Slomka (Lidové noviny, 12. 5. 2001); o nezájmu literárních kritiků o českou dětskou literaturu.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 7, 1. 4., s. 5
Annotation: Článek rehabilitující knihu J. V. P.; mj. srovnání Bobše s ideologicky zabarvenou meziválečnou dětskou literaturou.
Article