By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 7, 18. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 7, 18. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 9, 3. 3., s. 2
Annotation: Zpráva o šestnáctidílném cyklu poezie vysílaném Čs. rozhlasem. První pořad (3. 3.) je věnován K. Bieblovi.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 5
Annotation: Poznámka o potřebě dvojího vydání Slávy dcery - kompletu a výboru.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 12, 24. 3., s. 3-4
Annotation: Esej.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 12, 24. 3., s. 10
Annotation: Výběr ze statí o J. Wolkrovi a báseň, kterou V. Nezval napsal k básníkovým padesátinám.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 39, 29. 9., s. 6
Annotation: Kritika veršů K. Bednáře v Trnkově kalendáři na rok 1960.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 10, 15. 12. 1945, s. 4
Annotation: Reakce na recenzi Seifertovy Přilby hlíny od J. Janů (Svobodné noviny, 1. 12. 1945), který zde vysvětluje název sbírky odkazem na Jiráskovy Staré...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 3
Annotation: Anketa mezi personálem českých knihkupectví o nejžádanějších a nejnedostatkovějších knihách - těmi byly především učebnice, překladové...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 242, 1. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 13, 12. 1. 1946, s. 7
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o knihách Františka Halase, Emila Vachka, Prokopa Drtiny a Václava Vojtíška.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 319, 18. 11., s. 2
Annotation: O obraze ruské revoluce 1905 v dílech české poezie.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 344, 13. 12., s. 2
Annotation: Recenze básnické novinky V. Závady.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 352, 21. 12., s. 1
Annotation: O večeru české klasické poezie interpretované českými herci (mj. "nadějným recitátorem" Petrem Haničincem) a s přednáškou K. Krejčího v...
Article
16
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 9
Annotation: Polemika s článkem M. Nápravníka André Breton a Praha (LtN, č. 46/1996) a s rozhovorem s J. Kotíkem (LtN, č. 37/1996) o současných surrealistech.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 1, 8. 1., s. 9
Annotation: Polemika s článkem M. Nápravníka André Breton a Praha (LtN, č. 46/1996). Zejména o správném určení hrobu J. Heislera v Paříži.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 16
Annotation: Polemika s esejem M. Vacíka Slovo na konci milénia (Tvar 1996, č.20) o setkání básníků a literárních kritiků na hradě Bítov.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article