By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 7, 18. 2., s. 4
Annotation: Medailon k 100. výročí narození K. M. Čapka-Choda zdůrazňující význam jeho knihy Antonín Vondrejc.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 9, 3. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 2
Annotation: Poznámka o natáčení a posléze zákazu filmové adaptace novely B. Benešové; součást ankety o okolnostech činnosti českých filmových tvůrců...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 2
Annotation: O kulturních stycích mezi Norskem a ČSR, mj. o norské znalosti K. Čapka.
Article
5
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 10, 10. 3., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 12, 24. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 12, 24. 3., s. 8
Annotation: Referát o opeře o Švejkovi skladatele Roberta Kurky, která nyní doputovala do Berlína.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 40, 6. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 13, 31. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 37, 15. 9., s. 5
Annotation: Poznámka.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 8, 1. 12. 1945, s. 7
Annotation: Úvaha nad Fučíkovou Reportáží; název knihy a další bibliografické údaje neuvedeny.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 10, 15. 12. 1945, s. 4
Annotation: Reakce na recenzi Seifertovy Přilby hlíny od J. Janů (Svobodné noviny, 1. 12. 1945), který zde vysvětluje název sbírky odkazem na Jiráskovy Staré...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 2
Annotation: Poznámka o vydání Muchova souboru povídek v Londýně.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 2
Annotation: Poznámka o právě dokončeném románu J. Podroužka.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 11, 22. 12. 1945, s. 3
Annotation: Anketa mezi personálem českých knihkupectví o nejžádanějších a nejnedostatkovějších knihách - těmi byly především učebnice, překladové...
Article
17
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 185, 6. 7., s. 3
Annotation: O článku B. Polevého v deníku Pravda 4. 7. o čtenářském ohlasu Zápotockého románů v Sovětském svazu.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 4
Annotation: Souhlasná reakce na Weissův dopis Vítězslavu Nezvalovi (Kulturní politika 1945/1946, č. 11), požadující, aby režiséru Františku Čápovi nebyla...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 12, 5. 1. 1946, s. 4
Annotation: O (podle autora) nezdařené filmové adaptaci Roziny sebrance režiséra Otakara Vávry; Liehm na jejím základě varuje před pokusy natáčet v soudobých...
Article