By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 5
Annotation: Polemika s recenzí I. K. (Akord 21, 1996, č. 10, s. 545-553).
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 10-11
Annotation: Studie.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 19. 2., s. 5
Annotation: Recenze; též o bohemistických bibliografických ročenkách za léta 1961-1980.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., s. 5
Annotation: O nedostatečnosti hesla Jiří Hanzelka (s. 230-231, autor hesla J. Med nejmenován).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 1, 4
Annotation: Studie.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 19. 3., s. 16
Annotation: Přehledová recenze, v části o výboru z Chalupeckého mj. o původu tzv. Halasovy závěti.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 73-79
Annotation: Shrnutí empirických poznatků; mj. o diskusích záhřebské literárněvědné školy, soustředěné od konce 50. let kolem Z. Škreba, o zastoupení...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 80-84
Annotation: Recenze sborníku.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 114-115
Annotation: Recenze.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 2
Annotation: Referát o veřejných diskusích nad knihami Karla Bartoška a Antonína Klimka.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1998, č. 11, podzim, s. 30-31
Annotation: Glosa.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 31, 1. 8., s. 16
Annotation: Recenze dvou knižních publikací a posledního čísla časopisu Slovo a smysl.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 38, 19. 9., s. 11
Annotation: O názvoslovném díle J. Jungmanna; s otištěním dvou úryvků (Pavouk a dna, Citové Čechů).
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 6, 6. 2., s. 13
Annotation: Medailon E. Stehlíkové k jejím 65. narozeninám; připojeny dvě recenze jejích odborných prací.
Article