By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 1
Annotation: Úvodní glosa k novému ročníku časopisu.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 2
Annotation: Polemika s článkem L. Kasala (Tvar 1996, č. 21) mj. o situaci v nakladatelství Mladá fronta; otištěno společně se stručnou odpovědí L. Kasala...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 3
Annotation: Ukázka dokladů o útocích marxistické kritiky na J. Grossmana ze sborníku Generace 45, který připravují redaktoři Mladé fronty z let 1945-1950.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 5
Annotation: O obsahu 4. čísla Listů přátel DJD, mj. o možnostech vydávání Demlova díla.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 23
Annotation: O obsahu 32. čísla revue, především o otištěné neznámé pasáži z původního rukopisu Zbabělců J. Š.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 2
Annotation: Glosa k 35. číslu Zpravodaje S. b. Č., mj. o anketě M. Štemberkové zkoumající oblibu bratří Čapků v současnosti.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 5
Annotation: Glosa o časopise Lázeňský host a jeho historii.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 23
Annotation: Recenze čísla 6/1996 časopisu.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 17
Annotation: Charakteristika čtvrtletníku Texty s ukázkami; otištěno v rubrice Tvar představuje...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 2
Annotation: Glosa k odezvě (KPRR, č. 6, s. 92, podepsáno TP) na Slomkův článek (LtN, č. 33/1996).
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 7
Annotation: Obsahový přehled čísla věnovaného J. Masarykovi.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 5. 2., s. 11
Annotation: Přetisk korespondence P. Kohouta s redakcí frankfurtského deníku, odmítajícího uveřejnit v plném znění Kohoutovu odpověď na článek Hanse-Petera...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 12. 2., s. 5
Annotation: Recenze čísla.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 12. 2., s. 6
Annotation: Polemika s článkem M. Jungmanna hodnotícím časopis Tvář.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 12. 2., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos, mj. o RR č. 33.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 3
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem časopisu Živel.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 17
Annotation: Rozhovor se šéfredaktorem časopisu Scriptum, s otištěnými ukázkami v rubrice Tvar představuje.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 8, 26. 2., příl. Na kulturu, s. 14
Annotation: O programu nadace; se seznamem dotovaných cen (literárních, překladatelských, divadelních a jiných) a časopisů.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 9
Annotation: Glosa mj. o zamyšlení V. Vokolka, otištěném v lednovém čísle časopisu Aluze, který vydávají studenti a vyučující z katedry českého jazyka...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 6. 3., s. 6
Annotation: Horoskop Tvaru k 7. výročí jeho založení 8. března 1990.
Article