By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 19, 15. 11., s. 18-19
Annotation: Ukázka z knihy Alternativní kultura. Příběh české společnosti 40.-90. let (chystá Nakladatelství Lidové noviny).
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 10, 17. 5., s. 6
Annotation: Recenze výboru textů Malé recenze na..., tištěných původně v: Host do domu, 1965-70; Brněnský večerník, 1983-89.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 20, 19. 5., s. 6
Annotation: Recenze; původně pod názvem Život posmrtný, Kvart 1980; Opus bonum 1986.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 11, 2. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 28, 14. 7., s. 14
Annotation: Mj. o expedici knih Sixty-Eight Publishers, exilovém nakladateli: Salivar Lumír a o knihách domácích autorů 70.-80. let, obsahujících narážky...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 30, 28. 7., s. 15
Annotation: Jedna ze souboru recenzních glos.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 38, 22. 9., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 38, 22. 9., s. 6
Annotation: Úvaha o knize.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 15, 22. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Souhrnná studie; psáno pro rozhlasový cyklus Obrazy z dějin poválečné české literatury.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 15, 22. 9., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 296-310
Annotation: Analytická studie; s kritickými výhradami k pracím badatelů zabývajících se stejnou problematikou: Štěpánek Vladimír, Macura Vladimír (Znamení...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 326-328
Annotation: Recenze výběru z původně rozhlasových "univerzitních lekcí", které od r. 1985 do poloviny r. 1993 vysílala Svobodná Evropa; s oddíly Filozofie...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 48, 1. 12., s. 6
Annotation: Recenze; též o Muchově románu Pravděpodobná tvář.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 51/52, 22. 12., s. 11
Annotation: Rozbor jeho sedmi dosud vydaných děl; s jejich soupisem.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 5, s. 533-539
Annotation: Interpretace z r. 1991, napsaná původně pro publikaci Český Parnas (1993), nakonec nezařazena.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 3, 9. 2., s. 21-22
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 26, 1. 7., s. 7
Annotation: Recenze; 1. vyd. 1967.
Article
18
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 31/32, 12. 8., s. 20
Annotation: Hořanský Pavel (pseud. z doby samizdatu, vl. jm. Novotný Jan); recenze jeho dokončení básnické skladby (původně v Edici Petlice, 1988). S opravnou...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 43/44, 4. 11., s. 19
Annotation: Poznámka k ukázkám představitele undergroundu (nar. 1956), zpěváka skupiny Atomová Mihule (Žďár nad Sázavou), otištěným pod názvem Spojený...
Article