By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 16
Annotation: Polemika s esejem M. Vacíka Slovo na konci milénia (Tvar 1996, č.20) o setkání básníků a literárních kritiků na hradě Bítov.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 5, 5. 2., s. 1, 3
Annotation: Polemika s jeho článkem (hojně citovaným) Žádný Fénix z českého popela, Česká literatura nezvládla připojení k Evropě (Frankfurter Allgemeine...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 3, 6. 2., s. 13
Annotation: Reakce na stať L. Kasala Vacíkovo zklamání na konci milénia (Tvar 1997, č. 1); mj. o pohledu na současnou českou poezii.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 19. 3., s. 8
Annotation: Polemika s článkem H. - P. Rieseho Kein Phönix aus der Böhmischen Asche (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. 12. 1996) a jeho hodnocením české literatury...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 5, 30. 1., s. 11
Annotation: Recenze; na straně s nadtitulkem Literatura erotická též otištěna báseň F. Halase Dívky a Halasova krátká stať Štyrský a Toyen (Program D...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 50, 6. 12., s. 11
Annotation: Kritická poznámka k přednášce P. Bílka o B. Hrabalovi na univerzitě v Amsterodamu 25. 11. 2004, zejména k jeho negativnímu hodnocení české...
Article
7
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 15, 8. 4., s. 2
Annotation: Polemika s přednáškou V. Jamka o současné české literatuře Krysy opouštějící loď (LtN č. 14/2002).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 38, 16. 9., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 2. 2., s. 10
Annotation: Recenze dosavadních jedenácti čísel; v rubrice Časopisy.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 6, 2. 2., s. 14
Annotation: Poznámka k otištěné antologii.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 2, 27. 1., s. 9
Annotation: Glosa k anketě Lidových novin; týká se výběru a úrovně respondentů.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 3, 10. 2., s. 12-13
Annotation: Studie; v rubrice RAVT (Retrospektivně analytické večery Tvaru), která bude věnována devadesátým létům.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 3, 10. 2., s. 16
Annotation: Glosa k textu M. Schindlera (Tvar č. 3/2000)._
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 10, 1. 3., s. 14
Annotation: Poznámka k otištěné básnické antologii.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 4, 24. 2., s. 1, 4
Annotation: Referát přednesený na konferenci Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 4, 24. 2., s. 12-13
Annotation: Studie charakterizuje trojici prozaických žánrů - povídku, novelu, román a každému přiřazuje konkrétní díla z devadesátých let (více je...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 5, 9. 3., s. 12
Annotation: Zamyšlení nad prózou a poezií devadesátých let, též o literatuře na Internetu.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 7, 6. 4., s. 12-13
Annotation: Stať v rubrice RAVT.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 20, 10. 5., s. 9
Annotation: O obsahu čísla věnovaného soudobé české literatuře; s citacemi názorů V. Stoilova (o pouhých 250 prodaných exemplářů Spisů Václava Havla),...
Article