By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, 12. 10. 1945, s. 4
Annotation: Fejeton o "módě přejmenovací", zejména o nápadech přisvojit si jméno některého českého spisovatele.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 17, 28. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o večeru PEN klubu 27. 4.
Article
3
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 19, 23. 1., s. 4
Annotation: Referát o slavnostním večeru pořádaném Svazem čs. spisovatelů 22. 1. ve velké posluchárně Karlovy univerzity s projevy V. Závady a B. Polana,...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 15, 10. 4., s. 1
Annotation: Nekrolog k úmrtí V. Nezvala.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 15, 10. 4., s. 1
Annotation: Báseň k úmrtí V. Nezvala.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 15, 10. 4., s. 1-2
Annotation: Vzpomínky; zejm. na Nezvalovu studii o A. Slavíčkovi a na jeho předmluvu k Slavíčkově korespondenci.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 15, 10. 4., s. 2
Annotation: Nekrolog k úmrtí V. Nezvala.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 15, 10. 4., s. 3
Annotation: Nekrolog k úmrtí V. Nezvala.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 12, 20. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 15, 10. 4., s. 1
Annotation: Nekrolog k úmrtí V. Nezvala.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 15, 10. 4., s. 1
Annotation: Nekrolog k úmrtí V. Nezvala.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 32, 13. 9., s. 4
Annotation: Celostránkový referát - analýza Nezvalovy adaptace Calderónovy hry inscenované v Karlínském divadle J. Frejkou; podrobně o hereckých výkonech...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 23, 5. 6., s. 8
Annotation: O ohlasu besed s V. Nezvalem a jeho básní ve francouzském tisku a o francouzském vlivu na jeho poezii; s obsáhlým úryvkem z předmluvy J. Marcenaca...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 30, 24. 7., s. 3
Annotation: Esej poměřující Nerudovým dílem básnické výtvory J. Kainara, M. Pujmanové, F. Branislava, M. Kratochvílové, V. Školaudyho a V. Nezvala; též...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 21, 22. 5., s. 10
Annotation: Zpráva o dramatizaci Fučíkovy Reportáže psané na oprátce, provedené v továrně Renault v Paříži 24. 4. za přítomnosti J. Mukařovského,...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 15, 10. 4., s. 2
Annotation: Báseň k úmrtí V. Nezvala.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 15, 10. 4., s. 2
Annotation: Báseň k úmrtí V. Nezvala.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 106, 29. 4., s. 2
Annotation: O literárně hudebním programu ve velké aréně Starého výstaviště k Svátku práce s vystoupeními mj. M. Majerové, V. Nezvala (přednesl Zpěv...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 29, 23. 8., s. 2
Annotation: O přeložení Nezvalovy básně M. Lajčiakem; s otištěním dvou slok.
Article