By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 9, 8. 12. 1945, s. 3
Annotation: Reakce na Werichovu přednášku, při níž mj. prohlásil, že nechtějí s Voskovcem nadále pokračovat "v roli clownů před oponou" a o tomto svém...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 1, 7. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 1, 7. 1., s. 7
Annotation: Rozhovor o jeho vztahu k divadlu a vlastním dramatickém díle.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 2, 21. 1., s. 3
Annotation: Polemika s recenzí V. Procházky Pototalitní pohled na divadlo v totalitě (DN, č. 19/1996).
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 3, 4. 2., s. 6
Annotation: Polemika s článkem V. Justa Docela malé české osvětimské lži (DN, č. 2/1997), reagujícím na Procházkovu kritiku Pototalitní pohled na divadlo...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 3, 4. 2., s. 8
Annotation: Vzpomínkový článek, zejména o českých ochotnících v Torontu.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 6, 18. 3., s. 12
Annotation: Otištění korespondence J. Wericha a Krajské prokuratury v Pardubicích z let 1958-59 vyvolané denunciantským článkem Poznámka o Čertu, jenž...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 13
Annotation: Rozbor divadelní hry P. K. Ubohý vrah, jejíž předlohou byla novela Rozum Leonida Andrejeva; též obecná úvaha o problematice divadelních adaptací.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 7, 1. 4., s. 1, 7
Annotation: Silně autobiografická vzpomínka na režiséra L. Pistoria, hodnocení poválečného vývoje českého divadla a kultury.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 7, 1. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 7, 1. 4., s. 11
Annotation: Odpověď na Procházkovu kritiku sborníku (Zpověď osvětimského vraha, DN č. 3/1997).
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 132, 25. 5., s. 4
Annotation: O oceněných dramatických dílech, divadelních souborech a jednotlivcích, mj. Jana Wericha "za aktuální mírový námět pro svůj film o císařovi...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 8, 21. 2., s. 4
Annotation: Medailon.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 14, 6. 9., s. 12
Annotation: Recenze sborníku a kompletu 5 CD.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 14, 6. 9., s. 15
Annotation: Ve vzpomínkové rubrice Opožděné dopisy.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 40, 3. 10., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 16, 4. 10., s. 14
Annotation: Nekrolog k úmrtí česko-amerického teatrologa; v rubrice Zemřeli.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 44, 31. 10., s. 11
Annotation: Medailon J. Snížka; s otištěním dvou jeho textů.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 1, 10. 1., s. 2
Annotation: Recenze.
Article