By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 132, 25. 5., s. 4
Annotation: O oceněných dramatických dílech, divadelních souborech a jednotlivcích, mj. Jana Wericha "za aktuální mírový námět pro svůj film o císařovi...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1953, č. 363, 31. 12., s. 3
Annotation: Referát o filmu natočeném za scenáristické spolupráce Vl. Neffa a J. Wericha.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 39, 24. 9., s. 4
Annotation: O spolupráci Vl. Vančury s filmem.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 8, 21. 2., s. 4
Annotation: Referát o filmu (kritika schematismu postav).
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 6, 7. 2., s. 4
Annotation: Referát o filmu.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1953, č. 346, 13. 12., s. 3
Annotation: Ideologický rozklad kritizující "schematismus v umělecké tvorbě" a beroucí pod ochranu "zábavnost" umění (na příkladu filmů Císařův pekař...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 51, 19. 12., s. 3
Annotation: Projev zaměřený proti "sucharům" v umění; s příklady z nedávné české komediální filmové produkce a jejího nevlídného přijetí kritikou.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 18, 1. 11., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 50, 12. 12., s. 15
Annotation: Rozhovor o filmu se scenáristickou účastí T. Brdečkové.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 9, 27. 2., s. 15
Annotation: Rozhovor, hlavně o jeho filmové práci a současné reflexi světa.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 21, 14. 12., s. 16
Annotation: Rozhovor s kanadským filmařem, mj. o jím redigovaném exilovém časopise Telegram s kulturní a literární přílohou Parabola, připravovanou J....
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 13, 2004, č. 22, 28. 12., s. 10
Annotation: Přetisk dvou sloupků J.Š. Nápady jednoho z publika (včetně kresleného loga rubriky); první o Divadle Járy Cimrmana (Divadelní noviny 11, 1967/68,...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 16, 13. 4., s. 10-11
Annotation: Dvě kapitoly ze stejnojmenné publikace před jejím českým vydáním: Diváci, Odpoledne film o Palestině; s úvodní redakční poznámkou.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 19, 3. 5., s. 11
Annotation: O programu 3. ročníku studentské akce pořádané Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 20, 10. 5., s. 12-13
Annotation: Recenze - studie o třech částech.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 28, 7. 7., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 10, 16. 5., s. 2
Annotation: Komentář k úvodníku K. Fily ve filmovém časopisu Cinepur hodnotícímu osobnost J. Cieslara a ohlas jeho úmrtí.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 12, 13. 6., s. 11
Annotation: O německém filmu o B. Němcové Durch diese Nacht sehe ich keinen einzigen Stern a jeho nevraživém ohlasu v Čechách.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 15, 19. 9., s. 15
Annotation: Recenze.
Article