By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 2
Annotation: Polemika s článkem L. Kasala (Tvar 1996, č. 21) mj. o situaci v nakladatelství Mladá fronta; otištěno společně se stručnou odpovědí L. Kasala...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 2, 23. 1., s. 2
Annotation: Glosa k dopisu J. Demla výtvarnému odboru Umělecké besedy v Praze z 25. 3. 1928, v němž stanovil podmínky vydání své knihy Dílo Felixe Jeneweina.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 12. 2., s. 1, 3
Annotation: O situaci na knižním trhu.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s I. M., mj. o problémech s vydáváním jeho děl v nakladatelství Mladá fronta a o jeho románu Ego, který vyjde v nakladatelství Torst.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 13, 2. 4., s. 2
Annotation: Polemická glosa k Jirouškově kritice k článku H. - P. Rieseho o úpadku současné české literatury a knižního trhu.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 13, 2. 4., s. 7
Annotation: O problémech vydávání dětské literatury.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 44, 25. 10., s. 11
Annotation: Referát o 14. ročníku veletrhu.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 47, 15. 11., s. 11
Annotation: Zpráva o sestavě české delegace literátů na Knižní veletrh v Lipsku; v rubrice Psáno kurzívou.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 51, 13. 12., s. 2
Annotation: Polemická reakce redaktorů měsíčníku Roš chodeš na rozhovor s A. Lustigem, osočujícím jejich práci v měsíčníku, Židovské ročence a nakladatelství...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 51, 13. 12., s. 11
Annotation: Kritická glosa k "ceníku" stanoveném Svazem knihkupců a nakladatelů za propagaci knih v chystaném televizním pořadu Knižní svět.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 51, 13. 12., s. 11
Annotation: O své výtvarné spolupráci s exilovými nakladatelstvími a časopisy.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 17, 25. 4., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 8, 16. 2., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 29. 3., s. 11
Annotation: Referát o festivalových debatách, kritizující A. Tomského za jeho moderátorství a dogmatické prosazování tržního pojetí nakladatelské činnosti.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 15, 5. 4., s. 11
Annotation: Recenze; též o zaměření nakladatelství Motto.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 22, 24. 5., s. 2
Annotation: Nekrolog švýcarského vydavatele děl českých autorů; v textu důsledně jmenovaného chybně jako "Braunscheiger".
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 23, 31. 5., s. 11
Annotation: Recenze vyslovující obdiv editorově práci; v rubrice Psáno kurzívou.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 26, 21. 6., s. 2
Annotation: Glosa k recenzi ministerského katalogu od J. Zizlera (LtN č. 25/2004) a následné polemice o českém zastoupení na Lipském knižním veletrhu; k...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 30, 19. 7., s. 11
Annotation: Poznámka k chystané edici díla V. Effenbergera v nakladatelství Torst; připojena básnická skladba o 5 částech ze sbírky Srdce nebo mrak (zde...
Article