By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 270, 29. 9., s. 3
Annotation: O celoslovenské konferenci o poezii v Bratislavě a diskusi v časopise Kultúrny život.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 1, 9. 1., s. 16
Annotation: Polemika s esejem M. Vacíka Slovo na konci milénia (Tvar 1996, č.20) o setkání básníků a literárních kritiků na hradě Bítov.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 118-119
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 33, 20. 9., s. 6
Annotation: O požadavcích na repertoár divadel a kontrolní funkci Divadelní a dramaturgické rady, tématech setkání dramaturgů 15. 9. v Praze s hlavními...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 6, 15. 3., s. 4
Annotation: Poznámka o aktivu slovenských spisovatelů-komunistů a plenárním zasedání slovenské sekce Svazu čs. spisovatelů věnovaným "důslednému boji...
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 21, 22. 5., s. 5
Annotation: Poznámka o první studentské vědecké konferenci, pořádané 5. - 6. 5. 1954 pražskou filologickou fakultou o díle J. Fučíka; zmíněna přítomnost...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 22, 29. 5., s. 9
Annotation: O konferenci o Jilemnickém pořádané v Bratislavě 26. 5. Ústavem pro slovenskou literaturu Slovenské akademie věd s účastí českých literárních...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 23, 5. 6., s. 2
Annotation: O příspěvcích slovenských a českých literárních vědců na konferenci o P. Jilemnickém pořádané Ústavem pro slovenskou literaturu SAV v Bratislavě...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 46, 13. 11., s. 1-2
Annotation: Úvodník.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 46, 13. 11., s. 5
Annotation: Úvodní redakční poznámka k otištěným dvěma (zkráceným a komentovaným) projevům na celostátní konferenci Svazu čs. spisovatelů konané...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 11, 13. 3., s. 10
Annotation: O konferenci pořádané Ústavem pro českou literaturu ČSAV v Domě vědeckých pracovníků v Liblicích a řízené J. Mukařovským, s referáty...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 16, 17. 4., s. 1-2
Annotation: O konferenci spisovatelů konané 6. - 7. dubna v Praze s důrazem na sepětí literatury s politikou KSČ; proneseno na závěr konference.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 12, 19. 3., s. 9
Annotation: O celostátní konferenci o uměleckém přednesu v Bratislavě 7. 3. - 8. 3. 1955 v Bratislavě.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 19, 7. 5., s. 9
Annotation: O průběhu konference v Bratislavě 25. - 26. 4.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 22, 28. 5., s. 8
Annotation: O konferenci slovenských spisovatelů pro mládež v Bratislavě.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 25, 18. 6., s. 9
Annotation: Opravná poznámka k části diskusního příspěvku P. Kohouta na konferenci o poezii (otištěn v LtN č. 24), týkající se básnické tvorby J. Šterna.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 41, 8. 10., s. 3
Annotation: Článek.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 41, 8. 10., s. 6-7
Annotation: Soubor příspěvků na konferenci o literatuře pro děti a mládež; s úvodní redakční poznámkou a dvěma čtenářskými názory otištěnými...
Article