By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 11
Annotation: K změně vydavatele dvouměsíčníku; o úrovni jeho minulého ročníku a změněné koncepci.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 18, 5. 5., s. 15
Annotation: O obsahu čísla, vycházejícího po roční přestávce.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 9, 5. 5., s. 19
Annotation: O činnosti klubu poezie Obratník a stejnojmenném časopise.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 12. 5., s. 13
Annotation: Recenze 1. čísla s překlady z děl českých autorů; též o dalších v Praze vydávaných časopisech v anglickém jazyce: Prague Post, Prognosis,...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 21, 26. 5., s. 15
Annotation: Obsahový přehled čísla 10; v rubrice Časopisy.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 11, 2. 6., s. 22
Annotation: O změně koncepce čtvrtletníku (od č. 1, 1994); též o svazku 9 sborníku Scriptum, Olomouc, Univerzita Palackého.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 23, 9. 6., s. 7
Annotation: O proměně časopisu od ročníku 1 (1990) k číslu 1 ročníku 5 (1994).
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 23, 9. 6., s. 12-13
Annotation: Recenze; též o šéfredaktorovi mezinárodního časopisu: Liehm Antonín Jaroslav.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 23, 9. 6., s. 15
Annotation: Recenze čísla 1.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 24, 16. 6., s. 3
Annotation: Referát o Večeru LN v pardubickém divadle, zejména o vystoupeních: Šiktanc Karel, Vaculík Ludvík, Wernisch Ivan, Hvížďala Karel.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 12, 16. 6., s. 22
Annotation: Recenze čísel 2 a 3.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 25, 23. 6., s. 15
Annotation: Obsahový přehled čísla 1/1994.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 13, 30. 6., s. 13
Annotation: Lidové noviny, 1920-21; o tvůrcích žánru, mj. : Klíma Karel Zdeněk, Weiner Richard, Čapek Karel, Bass Eduard, Těsnohlídek Rudolf, John Jaromír,...
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 27, 7. 7., s. 10
Annotation: Recenze monografie: Prahl Roman - Bydžovská Lenka, Volné směry, časopis secese a moderny, Praha, Torst 1994, 192 s.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 27, 7. 7., s. 15
Annotation: Recenze čísla 38.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 28, 14. 7., s. 13
Annotation: Recenze; též recenze antologie české poezie v časopise Equivalencias, Revista Internacional de Poesía, usp. a úvodní studii napsal Kovařík Petr,...
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 28, 14. 7., s. 15
Annotation: Recenze "pragensistického" čísla 25.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 29, 21. 7., s. 15
Annotation: Recenze čísla 2.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 32, 11. 8., s. 15
Annotation: Recenze čísla 1, 1994.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 34, 25. 8., s. 15
Annotation: Recenze; v rubrice Časopisy.
Article